Garanti Belgesi

İNTUR OTOMOTİV GARANTİ BELGESİ

Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu: (1) üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. (2)Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. (3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

 

İMALATÇI VEYE İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : İNTUR OTOMOTİV  VE TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Adresi : İçerenköy Mah. Huzur Hoca Cad. No:82 Kat:1 Bostancı / Ataşehir / istanbul

Telefon : 0216 572 17 71                                                                        

Faks : 0216 572 17 72

E-mail : info@inturotomotiv.com.tr

İmza ve Kaşe :                                     

 

MALIN

Cinsi : Oto Radyatör Ve Soğutma Sistemi Parçaları

Markası : Radisen

Modeli :

Seri Numarası :

Garanti Süresi : 24 (yirmidört) Ay

Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günü

 

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

Faks :

Fatura Tarihi ve No :

İmza ve Kaşe:

GARANTİ ŞARTLARI

1.) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2.) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı firmamız garanti kapsamındadır.

3.) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda; malın satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının yürürlükte bulunan ilgili yasal mevzuatla belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı; malın tamiri tamamlayıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4.) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerek montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5.) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde altı defa arızalanmasının sonucu maldan yararlanmamanın süreklilik kazanması,

- Tamir için gereken sürenin aşılması,

- Servis istasyonu tarafından, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırayla satıcı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı – üreticisinden birisi tarafından düzenlenecek raporla, arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimi talep edilir.

6.) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7.) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurur.

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

Motor Soğutma Pervanelerinin ( Visco, Elektrikli Pervane, Klasik Pervane ) Montajı, Garanti Şartları ve Önemli Bilgiler

Bu parçaların montaj ve sökülmesi sadece işin ehli, kalifiyeli, uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Temel olarak tüm montaj, çalıştırma ve kullanım adımlarında taşıt üreticisinin verdiği bilgilere uymalıdır.

Yeni parçanın montajından önce kullanım amacına uygun olup olmadığından, gerekli ölçülere, bağlantılara ve özelliklere sahip doğru parça olduğundan emin olunmalıdır.

Tekrarlanabilecek arızayı ve sonrasında görülebilecek zararları önlemek için, yani parça monte edilmeden önce, bozuk parçanın bozulma nedeni belirlenmeli ve giderilmelidir.

Visco göbeğinin montajından önce parçanın sıkışık olup olmadığını kontrol ediniz. Hatalı raflamadan dolayı sıkışmış parçaları monte etmeyiniz.

Elektrikli fanın pervanesinin üzerindeki balans ağırlıklarını montajından önce sökmeyiniz, eksik balans ağırlıklı pervane, çalışma esnasında parçanın hasarlanmasına sebep olur.

Elektrikli fan montajında soketlerin doğru takıldığına ve soket izolasyonlarının yerine tam oturduğuna dikkat ediniz.

Fanlar montajı tamamlandıktan hemen sonra test edilmelidir. Çalışma esnasında herhangi bir yere sürtünmediğinden ve tüm fonksiyonlarını yerine getirdiğinden emin olunmalıdır.

Montaj sonrası araç üreticisinin belirlediği değerlerde çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.

Yukarıdaki hususlara uyulmaması durumunda, müşteri aksini ispat edemez ise ürün garanti kapsamından çıkar.

 

Kompresörlerin Montajı, Garanti Şartları Ve Önemli Bilgiler

Yasal gereksinimlere ilişkin genel açıklamalar.

Klima sistemindeki çalışmalar yalnızca sertifikalı işin ehli, uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Geçerli yasal ilkelere ve kanunlara uyunuz.

İş güvenliğine ilişkin genel bilgiler:

Araç klima sistemleriyle ilgili genel güvenlik bilgilerine ve araç üreticisi tarafından sağlanan diğer güvenlik bilgilerine uyulmalıdır.

Klima gazı ile ve klima sistemleri üzerinde çalışırken sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

Hem koruyucu gözlük, hemde koruyucu eldiven takılmalıdır.

Arıza sebeplerinin belirlenmesi ve giderilmesi ile ilgili bilgiler:

Arızaların nedenleri bazen sökme işlemi neticesinden tespit edilebilir, bu yüzden sökme esnasında dikkatli bir yaklaşım gerekir.

Lütfen klima sistemi çevresindeki muhtemel arıza kaynaklarına dikkat edin (örneğin tahrik kayışı, kayış gergisi, jeneratörün tek yönlü kavraması, elektrikli soket bağlantıları, sızıntılar, vb. gibi). Bu şekilde, kompresörün zarar görmesini önlemek için arıza kaynağının giderilmesi zorunludur.

Sökme işlemi ile ilgili bilgiler:

Temizliğe dikkat edilmeli, klima gazı devridaimine kir ve nem girmesini engellemek için bağlantı hatları kapatılmalıdır.

Temizlikle ilgili bilgiler:

Kompresörde bir arıza olması durumunda her zaman sistem kirlenmesi  (eskimiş,

örde bir arıza olması durumunda her zaman sistem kirlenmesi değiştirirken sistemin kesinlikle temizlenmesi (flusching) gerekir.

Kompresör, filtreli kurutucular (akümülatörler) genleşme ventili, valfler ve sistem hortumları temizlenemez. Bu sebeple değiştirilmeleri gerekir.

Kirlenme düzeyine bağlı olarak temizleme işlemi birkaç kere tekrarlanabilir.

Sistemde yabancı parça kalmaması esastır.

Montajla ilgili bilgiler:

Tahrik kayışları hizalanmalıdır.

Açılan tüm sistem bağlantıları için yeni contalar kullanılmalıdır.

Araç üreticisinin verdiği bilgilere uyulmalıdır.

Yağ doldurma miktarı/yağ doldurma ile ilgili bilgiler:

Aynı kompresör farklı araç veya sistemlerde kullanılabileceği için, kompresörü takmadan önce yağ seviyesinin ve yağ viskozitesinin üretici bilgilerine göre kontrol edilmesi ve düzeltilmesi gerekir. Bu amaçla yağın tamamı boşaltılması ve ölçekli bir kapta ölçülmeli, araç üreticisi tarafından belirtilen marka ve miktarda yağ (sistem yapı miktarı için üretici montaj talimatına bakınız) yeniden doldurulmalıdır.

Klima sisteminin klima gazıyla doldurulmasına ilişkin bilgiler:

Klima gazı, kompresördeki klima gazı darbelerini önlemek için yalnızca klima üzerinden doldurulmalıdır.

Yalnıza araç üreticisi tarafından belirtilen nitelik ve şartlara sahip uygun klima gazı ve dolum cihazı kullanılmalıdır.

 

Alıştırma talimatları:

Hava dağıtımını “orta ızgara” konumuna getiriniz ve tüm orta ızgaraları açınız.

Taze hava fanının anahtarını orta kademeye getiriniz.

Sıcaklık ayarını maksimum soğutma kapasitesine getiriniz.

Klima sistemini çalıştırmadan motoru çalıştırınız ve en az 2 dakika boyunca rölantide çalıştırmaya devam ediniz.

Klima sistemini rölanti devrinde yaklaşık 10 saniye boyunca açık tutunuz.

Sonra klima sistemini rölanti devrinde yaklaşık 10 saniye boyunca kapalı tutunuz. Bu işlemi en az 5 defa tekrarlayınız.

Sistem kontrolü gerçekleştiriniz.

Yukarıdaki hususlara uyulmaması durumunda, müşteri aksini edemez ise ürün garanti kapsamından çıkar.

Soğutma Maddesi Soğutucu ve Isıtıcı Su Radyatörlerinin Montajı, Garanti Şartları ve Önemli Bilgiler

Bu parçaların montaj ve sökülmesi sadece işin ehli, kalifiyeli, uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Temel olarak tüm montaj, çalıştırma ve kullanım adımlarında taşıt üreticisinin verdiği bilgilere uyulmalıdır.

Yeni parçanın montajından önce kullanım amacına uygun olup olmadığından gerekli ölçülere, bağlantılara ve özelliklere sahip doğru parça olduğundan emin olunmalıdır.

Tekrarlanabilecek arızayı ve sonrasında görülebilecek zararları önlemek için, yeni parça monte edilmeden önce, bozuk parçanın bozulma nedeni belirlenmeli ve giderilmelidir.

Soğutma devresi sadece soğuk durumdayken açılabilir. Sistemi açarken koruyucu eldiven ve gözlük takılmalıdır.

Soğutucu madde temel olarak uygun kaplara toplanmalı ve doğru biçimde bertaraf edilmelidir.

Soğutucu ve ısıtıcı radyatörlerin değişimi esnasında soğutucu madde, termostat ve imbusat deposu kapağı işlevsel durumları itibarı ile ilgili olarak kontrol edilmelidir. Kuşku duyulması halinde bileşenler yenilenmelidir.

Kirlenmiş soğutma sistemine (kireç, korozyon, yağ, izolasyon maddesi bulaşmış) yeni parça monte edilmeden önce, sistem, su veya kimyasal çözelti kirlenme derecesine ve araç üreticisinin bilgilerine göre durulanmak zorundadır. Bu esnada termostat çıkarılmalıdır. Soğutma devresinde bulunan valfler açık pozisyonuna alınmalıdır.

Soğutma sistemindeki açık bağlantı elemanları yeni conta ve kelepçelerle donatılmalı ve araç üreticisinin verdiği döndürme Momentiyle sıkılmalıdır.

Soğutma sisteminin doldurulmasında daima yeni soğutucu madde (soğutma sıvısı) kullanınız. Soğutma sıvısında musluk suyu sadece 20 dh’lik sertlik derecesine kadar kullanılabilir. Sertlik derecesi bunun üzerine ise veya bilinmiyorsa, demineralize veya saf su (destirilize su) kullanılmalıdır.

Dona karşı koruyucu madde (antifriz) ve soğutma maddesi katkıları sadece ara. Üreticisinin onay ve miktarında kullanılabilir ve doldurulabilir.

Soğutma sisteminin doldurulması uzman kişi tarafından, araç üreticisinin bilgileri ışığında, kabarcıkların tamamı çıkana kadar tahliye edilmelidir.

Onarım bittikten sonra tüm soğutma sistemi fonksiyon ve sızdırmazlık açısından kontrol edilmelidir.

Elektrik gerilimi veya kaçak akım dolayısıyla oluşabilecek korozyonu engellemek için olası mevcut topraklama şeritlerinin montaj yerlerinde sıkı oturumuna ve kontak yüzeylerinin temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Yukarıdaki hususlara uyulmaması durumunda, müşteri aksini ispat edemez ise ürün garantisi kapsamından çıkar.

Yağ Soğutucusunun (Yağ Radyatörü) Montajı, Garanti Şartları ve Önemli Bilgiler

Bu parçaların montaj ve sökülmesi sadece i, m, ehli, kalifiyeli, uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Temel olarak tüm montaj, çalıştırma ve kullanım adımlarında taşıt üreticisinin verdiği bilgilere uyulmalıdır.

Yeni parçanın montajından önce kullanım amacına uygun olup olmadığından, gerekli ölçülere, bağlantılara ve özelliklere sahip doğru parça olduğundan emin olunmalıdır.

Tekrarlanabilecek arızayı ve sonrasında görülebilecek arızaları önlemek için, yeni parça monte edilmeden önce, bozuk parçanın bozulma nedeni belirlenmeli ve giderilmelidir.

Motor soğutma sisteminde yağ soğutucusu değişimi sonucu suda yağ görülürse yeni parça montajı yapılmadan önce kimyasal temizleme ilacı ile tüm sistemin temizliği yapılmalıdır. Radyatör değişimi sonrası soğutma sıvısı değiştirilmelidir. (Su radyatörü değişim koşulları esastır.)

Yağ soğutucusunun bozulmasından dolayı değişim öncesinde motor yağında su görülürse komple motor yağı ve filtrenin araç üretici şartnamelerine uygun yağ kalitesi ve miktarda yağ değişimi yapılmalıdır.

Yağ soğutucu sistemindeki açık bağlantı elemanları yeni conta ve kelepçelerle donatılmalı, araç üreticisinin verdiği döndürme momentiyle sıkılmalıdır.

Onarım bittikten sonra tüm yağ soğutma sistemi fonksiyon ve sızdırmazlık açısından kontrol edilmelidir.

Yukarıdaki hususlara uyulmaması durumunda, müşteri aksini ispat edemez ise ürün garanti kapsamından çıkar.

Hava Soğutma Radyatörünün (Intercooler) Montajı, Garanti Şartları ve Önemli Bilgiler

Bu parçaların montaj ve sökülmesi sadece işin ehli, kalifiyeli, uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Temel olarak tüm montaj, çalıştırma ve kullanım adımlarından taşıt üreticisinin verdiği bilgilere uyulmalıdır.

Yeni parçanın montajından önce kullanım amacına uygun olup olmadığından, gerekli ölçülere, bağlantılara ve özelliklere sahip doğru parça olduğundan emin olunmalıdır.

Tekrarlanabilecek arızayı ve sonrasında görülebilecek zararları önlemek için, yeni parça monte edilmeden önce, bozuk parçanın bozulma nedeni belirlenmeli ve giderilmelidir.

Kapalı devre soğutma sisteminde intercooler değişimi yapılmadan önce, sistemde yağ, kurum veya herhangi başka yabancı metal parçaları gözlenirse sistemin temizliğinin yapılması gerekir.

Motor sisteminde ya da motora bağlı diğer parçalarda (turbo, egzoz, vb.) arıza olması halinde intercooler devresinin temizlenmesi önemlidir.

Kaza sonrası intercooler değişimlerinde hasarlanan parçaların sistemde dolaşmadığından emin olunup çapak görülmesi halinde komple temizlenmesi gerekir.

İntercooler sistemindeki açık bağlantı elemanları yeni conta ve kelepçelerle donatılmalı, araç üreticisinin verdiği döndürme momentiyle sıkılmalıdır.

Onarım bittikten sonra tüm intercooler sistemi fonksiyon ve sızdırmazlık açısından kontrol edilmelidir.

Yukarıdaki hususlara uyulmaması durumunda, müşteri aksini ispat edemez ise ürün garanti kapsamından çıkar.

Klima Radyatörleri (Kondansatör), Evaporatör ve Genleşme Valfinin Montajı, Garanti Şartları ve Önemli Bilgiler

Bu parçaların montaj ve sökülmesi sadece işin ehli, kalifiyeli, uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Temel olarak tüm çalışma adımlarında taşıt üreticisinin verdiği bilgilere uyulmalıdır.

Yeni parçanın montajından önce kullanım amacına uygun olup olmadığından ve gerekli ölçülere, bağlantılara ve özelliklere sahip olduğundan emin olmak gerekir.

Tekrarlanabilecek arızayı ve sonrasında görülebilecek zararları önlemek için, yeni parça monta edilmeden önce, bozuk parçanın bozulma nedeni belirlenmeli ve giderilmelidir.

Radyatör değişimlerinde O-ringlerin yenilenmesi gerekir.

Değişen parçanın bağlantı elemanları araç üreticisinin ön gördüğü sıkam torkuyla sıkılmalıdır.

Parça değişimlerinde eski parça giriş çıkış borularında çapak gibi yabancı maddeye rastlanırsa komple sistem temizliği ve araç üretici firmanın ön gördüğü (hortum, genleşme, valfi, kurutucu filtre) parçaların değişimi gerekmektedir.

Kaza sonucu klima radyatörü değişimlerinde sistemin araç üretici onaylı klima cihazı ile neminin alınıp sistem temizliğinin yapılması gerekir.

Radyatör değişimi sonucu, araç üretici firmaların her parçaya ön gördüğü miktarda sisteme klima yağı ilavesi gaz doldurulmadan önce yapılmalı, klima gazı araç üretici onaylı cihazı ile doldurulmalıdır.

Parça değişimi tamamlandıktan sonra sistem sızdırmazlık ve fonksiyon kontrolü yapılmalı araç üreticisi verilerinin sağlandığı kontrol edilmelidir.

Sadece araç üreticisinin onayı olan klima gazı ve klima yağı kullanılmalıdır.

Farklı marka yağ ve gazların karıştırılması tavsiye edilmez.

Klima sisteminde çalışırken koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.

Yukarıdaki hususlara uyulmaması durumunda, müşteri aksini ispat edemez ise ürün garanti kapsamından çıkar.

Döviz Kurları
USD : 14,0 TL
EUR : 15,1779 TL
Radisen logo 250 original
B2b original
Indir260 original
3d original
Ssl original